parafia rzymskokatolicka Kamień

Parafia rzymskokatolicka

pod wezwaniem

Opieki Matki Bożej

w Kamieniu

Chór parafialny– historia i teraźniejszość


Początki, pierwszy chór

Pierwszy chór parafialny w Kamieniu został utworzony w 1942 r. Jego inicjatorem był ówczesny proboszcz, ks. Stanisław Tokarz. Chór prowadził organista p. Franciszek Szeleski, a wspierał go kierownik szkoły, p. Alojzy Filipowicz. Próby odbywały się w kościele, świetlicy parafialnej* lub na plebanii, uczestniczyło w nich około dwadzieścia osób. Początkowo był to chór męski, kobiety dołączyły do niego dopiero w roku 1950. Krótko chórzystami opiekował się także kolejny organista, p. Tomczyk, a następnie, na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w. również organista, p. Józef Zieliński. Ostatnia wzmianka o występie chóru zapisana została z datą 28 grudnia 1960 r., ale ze wspomnień jego uczestniczek wynika, że działał jeszcze parę lat dłużej.

Wznowienie

Po kilkudziesięciu latach przerwy, tym razem również z inicjatywy aktualnego proboszcza, ks. Wojciecha Ćwiękały, rozpoczął próby nowy chór parafialny. Prowadzi go p. Ewa Jakóbik. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w Izbie Tradycji „Wolnica” (TPK) na Placu Wolnica lub w dawnej salce katechetycznej przy plebanii. Obecnie chór liczy kilkanaście członkiń i jest otwarty na kolejne osoby chcące do niego dołączyć.

*Świetlica parafialna mieściła się w budynku gospodarczym (lamusie dworskim) połączonym z murem ogradzającym teren plebanii, usytuowanym na początku ul. Starowiejskiej. W późniejszym czasie funkcjonowała jako świetlica wiejska i klubo-kawiarnia. Wejście znajdowało się od strony ulicy.

parafia Kamień chór

Chór parafialny pod kierownictwem p. Józefa Zielińskiego