parafia rzymskokatolicka Kamień

Parafia rzymskokatolicka

pod wezwaniem

Opieki Matki Bożej

w Kamieniu

Kościół parafialny – prace remontowe


Aktualne prace remontowe

Kościół parafialny to nasza wspólna sprawa. Obecna budowla powstała w latach 1924 – 1928 wielkim wysiłkiem mieszkańców i klasztoru Bożego Ciała. Z biegiem czasu wprowadzano zmiany, przeprowadzano konieczne renowacje i uzupełnienia wyposażenia.

Obecny stan naszej świątyni parafialnej wymaga przeprowadzenia szeregu prac remontowo- konserwatorskich, które pozwolą przywrócić piękno budynku, w którym nasza Wspólnota parafialna gromadzi się na sprawowaniu sakramentów i wspólnej modlitwie.

W najbliższych tygodniach zaplanowano prace dachowo-dekarskie związane z wykonaniem obróbek blacharskich, wymianą zniszczonych rynien oraz naprawą zniszczonego poszycia dachowego na wieży. Kolejnym etapem będą prace ziemne związane z odwodnieniem terenu wokół kościoła.

Pierwszy kościółek i kaplica tymczasowa

W chwili utworzenia parafii 15 marca 1909 r. w Kamieniu nie było kościoła.

Początkowo jego funkcję pełniła stara drewniana kaplica z końca XVIII w. I choć ks. opat Stanisław Słowiński niedawno odnowił ją gruntownie, to nie mogła ona spełniać w pełni funkcji świątyni parafialnej. Była zbyt mała. Jeszcze w tym samym, 1909 r., kamieńscy stolarze dobudowali do niej kruchtę (przedsionek), ale i tak nie wszyscy wierni się w niej mieścili. Często więc mężczyźni i młodzież uczestniczyli w nabożeństwach stojąc na zewnątrz i zostawiając miejsce w środku kobietom, dzieciom i osobom starszym. Ten zwyczaj – pomimo prób / wbrew próbom zmian – funkcjonuje częściowo do dzisiaj, mimo wystarczającej ilości miejsca w środku kościoła.

Kaplica została rozebrana w 1923 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. J. Widerskiego, który chciał w ten sposób przyspieszyć budowę nowego, większego kościoła. Zanim jednak powstał obecny kościół, nabożeństwa odprawiano w refektarzu (jadalni) domu zakonnego, który zamieniono na tymczasową kaplicę. Pełniła ona tę funkcję przez kilka lat, aż do oddania do użytku obecnego kościoła, tj. do 1928 r.

Kościół parafialny – prace remontowe